ΜΕΤΑΤΡΟΝ - Δυνατοί και Ολοκληρωμένοι

Ερχόσαστε σε αυτόν τον κόσμο δυνατοί και ολοκληρωμένοι. Ο γήινος εαυτός σας είναι ο οίκος της ψυχής σας και είναι ιερός. Χρίζει μόνο ...