Ελεύθερος...

Πίστεψε με γεννήθηκες ελεύθερος. Αλλά διαμορφώθηκες έτσι ώστε να το ξεχάσεις. Τα ανθρώπινα πάθη και οι προκαταλήψεις σε έκαναν να ξεχάσει...