AKASHA THERAPY®


Η μέθοδος AkashaTherapy® είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο Θεραπευτικό σύστημα που περιλαμβάνει τέσσερα συστήματα τεχνικών ενεργειακής θεραπείας που σκοπό έχουν την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας του ανθρώπου. 
Μία μέθοδος που συνδυάζει την Ενεργειακή Θεραπεία μέσα από το Βιομαγνητικό Πεδίο του θεραπευτή αλλά και του δέκτη, την Ενεργειακή Ψυχολογία, και την Θεραπευτική παρέμβαση μέσα στο Ακασικό Αρχείο του δέκτη. 

Η πηγή της Ενέργειας που συνδέεται ο Ακασικός Θεραπευτής είναι η ίδια δημιουργική  ενέργεια που συνθέτει τα πάντα. 
Η Θεϊκή Μήτρα του Δημιουργού. 
Μέσα στην Θεϊκή Μήτρα εμπεριέχονται δυνάμεις που μπορούμε να συνδεθούμε και να τις γειώσουμε για τη θεραπεία του νου, του σώματος αλλά και όλων των τομέων της ζωής μας. 

Η AkashaΤherapy (Ακασική θεραπεία) είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος τεσσάρων συστημάτων, που βοηθά σε όλα τα προβλήματα ζωής και υγείας. Ψυχικής και σωματικής.

Με την μέθοδο AkashaΤherapy ο δέκτης μπορεί να καταλάβει πλήρως γιατί του συμβαίνει το οτιδήποτε, καλύπτοντας έτσι πολλά εσωτερικά ερωτήματα, και μπαίνει άμεσα σε μια διαδικασία κατανόησης και φροντίδας του εαυτού του.
Γιατί παράλληλα με το φυσικό μας σώμα, η γνώση και η φροντίδα του πνεύματος είναι πάντα απελευθερωτική.

Τα συστήματα τεχνικών της μεθόδου AkashaTherapy® είναι τα εξής:

* Akasha QuantumHealing® 
Παρέμβαση και Αποκατάσταση στους αρνητικούς υποσυνείδητους προγραμματισμούς, αλλά και τα αρνητικά μοτίβα ή καταγραφές του ανθρώπου, κατ'ευθείαν μέσα στο Ακασικό Πεδίο.
Akasha Biopractice®
Θεραπευτική προσέγγιση σε ασθένειες με φυσικό Βιοσυντονισμό, χωρίς χρήση μηχανημάτων ή συσκευών.
* Akasha LifeCounseling® 
Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική και Προπονητική Ζωής. 
Akasha Retrospection®
Υποστήριξη, συμβουλευτική και θεραπεία μέσω Αναδρομής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1) Akasha QuantumHealing®

Με αυτήν την τεχνική εργαζόμαστε στο Ακασικό Αρχείο του δέκτη.
Το Ακασικό πεδίο μπορούμε να το περιγράψουμε σαν μια θάλασσα ενέργειας μέσα στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα πάντα με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών παλμών.
Εκεί βρίσκεται η λεγόμενη μνήμη του σύμπαντος και οτι έχει συμβεί μέσα σε αυτό. Γέννηση πλανητών, αστεριών, γαλαξιών, αλλά και ζωντανών οργανισμών και συνειδήσεων.

Η σύγχρονη προωθημένη κβαντοφυσική αποδέχεται οτι τα Ακασικά Αρχεία είναι υπαρκτά και αντιστοιχούν σε αυτό που ονομάζουμε zero point.

Ο κορυφαίος επιστήμονας και στοχαστής ERVIN LASZLO, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών και καθηγητής στα πανεπιστήμια της Σορβόνης, Γέηλ και Πρίνστον, στο βιβλίο του The Akashic Experience, εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο τις ιδιαιτερότητες και τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της βιβλιοθήκης πληροφοριών και επιβεβαιώνει οτι όλα είναι αλληλένδετα. Όλα συνδέονται και οδηγούν σε μία μοναδικότητα.
Με την τεχνική Akasha QuantumHealing® ο θεραπευτής μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, έχει την δυνατότητα πρόσβασης κατ'ευθείαν στα Ακασικά Αρχεία, που ουσιαστικά είναι η "Βάση Δεδομένων" του σύμπαντος.
Όλες οι πληροφορίες του δέκτη βρίσκονται εκεί, είτε αυτές αφορούν γεγονότα, είτε ιδέες, συναισθήματα, μορφές, ακόμη και αυτήν καθ'αυτήν την δομή του DNA.
Όλα είναι αποθηκευμένα σε αυτό το Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, ή Πλέγμα.

Εφαρμόζοντας συγκεκριμένα βήματα ο θεραπευτής έχει αυτήν ακριβώς την δυνατότητα, να εισέρχεται δηλαδή στην περιοχή του
zero point και να εντοπίζει το αρχείο του δέκτη. 
Σε εκείνο το σημείο μπορεί να "διαβάσει" ο ίδιος το αρχείο, αποκτώντας εικόνα για όλες τις εμπειρίες που έχει βιώσει ο δέκτης, δίχως να χρειάζεται να εκμαιεύσει καμία πληροφορία από τον ίδιο τον δέκτη, καθώς και να δει όλα τα επαναλαμβανόμενα "μοτίβα" που εκείνος δημιουργεί συνεχώς στην ζωή του.

Με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα εντοπίζεται η πρωταρχική αιτία που δημιούργησε το εκάστοτε αποτέλεσμα-μπλοκάρισμα και έτσι καθίσταται δυνατό να γίνει άμεση παρέμβαση στην καταγραφή του συναισθηματικού αποτυπώματος της κάθε αρνητικής εμπειρίας κατευθείαν μέσα στην πρωταρχική πηγή δημιουργίας του, όπως επίσης να διαγραφούν οριστικά περιοριστικές πεποιθήσεις που συχνά είναι αποτέλεσμα της αρχικής αρνητικής εμπειρίας, και οι οποίες είναι όλες καταγεγραμμένες στο Ακασικό αρχείο του δέκτη.
 

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο γιατί η παρέμβαση δεν γίνεται μόνο στον υποσυνείδητο νου, αλλά κατ'ευθείαν στην βάση δεδομένων του δέκτη.
 
Αν η παρέμβαση γίνει μόνο στο υποσυνείδητο, τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές είναι προσωρινά, διότι το dna μας αλλά και ο υποσυνείδητος νους, συνεχίζουν να "τραβούν" συνεχώς πληροφορίες από το Ακασικό μας, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να τραβούν τις ίδιες ακριβώς καταγραφές, οπότε το πρόβλημα εν καιρώ επιστρέφει.
Είναι λοιπόν θέμα χρόνου ίδιος ή παρόμοιος προγραμματισμός ή πεποίθηση να ξαναδημιουργηθεί.
Όταν διαγραφεί οτιδήποτε από το Ακασικό Πεδίο, δεν μπορεί πλέον να ανακτηθεί ξανά, διότι δεν υπάρχει άλλη βάση δεδομένων (back up) πίσω από αυτό, που να κρατάει την οποιαδήποτε πληροφορία.
Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που έχει διαγραφεί, για τον δέκτη είναι σαν να μην συνέβη ποτέ, εφ'όσον η ανάκτηση του είναι αδύνατη.

Μετά από μια συνεδρία Akasha QuantumHealing® ο δέκτης βιώνει βαθιά κάθαρση, διότι η θεραπεία που λαμβάνει χώρα στο Ακασικό Πεδίο έχει σαν αποτέλεσμα την διαγραφή, άρα την μη ύπαρξη πλέον των καταγραφών, των μπλοκαρισμάτων, ή των πεποιθήσεων στην πρωταρχική πηγή τους, και κατ'επέκταση στο υποσυνείδητο. Αλλά και στο ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο του σώματος (αύρα), και άρα την άμεση παύση επανάληψης του εκάστοτε αρνητικού μοτίβου στην ζωή του.

Ο δέκτης βιώνει ένα πανέμορφο αίσθημα ελαφρότητας και αντιλαμβάνεται επίσης οτι είναι διαφορετικό το σώμα του.

Διότι όταν αφαιρεθούν αρνητικά μοτίβα ή περιοριστικές καταγραφές από το Ακασικό Αρχείο του, αυτομάτως παύουν να υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης του ατόμου. Κατά συνέπεια και στο κυτταρικό επίπεδο.


2) Akasha Biopractice®

Η Βιοενέργεια είναι ένα "φυσικό υλικό" του κόσμου μας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκούσια από όλους, και να διοχετευτεί με διάφορους τρόπους ώστε να λειτουργήσει θεραπευτικά σε πλήθος περιπτώσεων.

Δεν εξαρτάται και δεν περιορίζεται από θρησκευτικές πεποιθήσεις, διατροφικές συνήθειες ή πολιτισμικό υπόβαθρο.
Δεν καλύπτεται από κανένα πέπλο μυστηρίου και δεν είναι για "λίγους και μυημένους", παρά την άποψη που επικρατεί από κάποιους μέχρι και σήμερα.

Η Βιοενέργεια είναι μία, όπως και αν ονομάζεται από τις διάφορες μεθόδους που την χρησιμοποιούν, και είναι η ζωτική ενέργεια που ρέει με φυσικό τρόπο μέσα, έξω και γύρω από τον καθένα μας.
Την διαθέτουν και την εκπέμπουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί , φυτά, ζώα, και άνθρωποι, σε διαφορετικές ποσότητες, συχνότητες και ποιότητες.

Η Βιοενεργειακή θεραπεία, απελευθερώνει τα μπλοκαρίσματα στο σώμα και αφυπνίζει την φυσική ικανότητα του σώματος για αυτοθεραπεία. Εφαρμόζεται με το απλό και φυσικό άγγιγμα των χεριών στο Αυρικό Πεδίο, αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία επάνω στο σώμα, με σκοπό να μεταδώσει ζωτική ενέργεια.
Η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω της μετάδοσης λεπτοφυούς ενέργειας που αναζωογονεί, βιοσυντονίζει και θεραπεύει. Ουσιαστικά είναι η μεταβίβαση, ή αλλιώς, μετάγγιση συμπαντικής ζωτικής ενέργειας από ένα ζωντανό οργανισμό σε άλλο.
Η Βιοενέργεια λειτουργεί σε όλα τα όντα (ζώα, ανθρώπους και φυτά) και σε όλα τα επίπεδα (φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό).

Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανακαλύψει τα καταπληκτικά οφέλη της Βιοενεργειακής Θεραπείας.
Η θεραπεία πραγματοποιείται από τις συχνότητες του φωτός. Όλοι είμαστε δέσμες φωτός που μεταφέρουν πληροφορίες μέσα σ' ένα μεγάλο ενεργειακό πεδίο. Το φως στα κύτταρά μας μεταφέρει πληροφορίες που θυμίζουν στο σώμα το επίπεδο υγείας που θα' πρεπε να βρίσκεται και αυτό συνεχίζει να δονείται σ' αυτό το επίπεδο έως ότου εξισορροπήσει πλήρως.

Η "Ακασική Βιοθεραπεία" χρησιμοποιεί την ενέργεια με τέτοιον τρόπο, που πηγαίνει πέρα από την ίαση, μεταφέροντας φως και πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στο
DNA και βρίσκονται ανενεργές.
Το ανθρώπινο είδος μπαίνει σ' ένα νέο επίπεδο Συνειδητότητας.
Ανυψώνουμε τη συχνότητα μας και αναδομούμε το
DNA μας.

Ο σκοπός της χρήσης της Βιοενέργειας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό.
Να ενεργοποιήσει ξανά κάποιος την εσωτερική του σοφία. Να αφήσει έστω κάποια από τα "δεκανίκια" του αρχικά, και τελικά να βρει το δικό του μονοπάτι, τα χαρίσματά του, την έμπνευση του, καθώς και την έμφυτη ικανότητα της αυτοίασης.
Στην συγκεκριμένη τεχνική δεν υπάρχουν παρενέργειες, αφού πρόκειται για παροχή ζωτικής ενέργειας όμοιας με αυτή που όλοι παράγουμε και διαθέτουμε ως ζωντανοί οργανισμοί.

Η Ακασική Βιοθεραπεία δεν διακόπτει τυχόν θεραπείες που προϋπάρχουν, ούτε αποτρέπει επεμβάσεις που έχουν συσταθεί από ιατρούς. Δεν καταργεί, ούτε ανταγωνίζεται την κλασική ιατρική, αντίθετα τη συμπληρώνει. Για τον λόγο αυτό σε όλα τα σοβαρά προβλήματα, ψυχικά ή σωματικά, απαιτείται και ιατρική παρακολούθηση.

Η Akasha Biopractice® περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών όπου μέσα από την εφαρμογή αυτών, φέρνει την ισορροπία στο σώμα και το συναίσθημα, ενώ η επίδραση της φτάνει σε όλα τα επίπεδα. Σωματικό, πνευματικό, συναισθηματικό και ψυχικό.
Εφαρμόζεται κυρίως με τα χέρια, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο.
Ολόκληρο το σώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν πεπειραμένο θεραπευτή, ως όργανο μεταφοράς της Ζωτικής Ενέργειας και εφαρμογής της τεχνικής.

Με την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού τεχνικών που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση, ο θεραπευτής είναι σε θέση να ανακαλύψει που ακριβώς οφείλεται το πρόβλημα του δέκτη.
Στην συνέχεια με εξειδικευμένες εφαρμογές, μπορεί να απελευθερώσει την αιτία από το βιομαγνητικό αλλά και το φυσικό του σώμα, και κατά συνέπεια να αλλάξει το αποτέλεσμα. 

Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται ομαλοποίηση στο φυσικό και ενεργειακό σώμα με αποτέλεσμα ο οργανισμός να έρθει σε ισορροπία και πολλά προβλήματα, σωματικά ή ψυχικά να αμβλυνθούν ή και να θεραπευτούν.


3) Akasha LifeCounseling® 

Η Ακασική Συμβουλευτική είναι δομημένη ολοκληρωτικά μέσα από την πληροφορία που έχει αντληθεί από την δημιουργό της μέσω του Ακασικού Πεδίου, και μπορεί να μας βοηθήσει να περάσουμε σε ένα καινούριο στάδιο της ζωής, δίνοντας μας τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή, και ομαλή μετάβαση.

Ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη σε θέματα αλλαγής στάσης ζωής, και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν διάθεση να αλλάξουν τη ζωή τους αλλά νιώθουν οτι χρειάζονται μια βοήθεια και μια ώθηση.
Επίσης βοηθά τον άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει τα θέλω του και τον διδάσκει πως να κατανέμει σωστά και ισορροπημένα τις ανάγκες αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Καθώς αφήνει πίσω όλα αυτά που τον περιορίζουν και τον αποθαρρύνουν, μαθαίνει ο ίδιος να βρίσκει τις δικές του απαντήσεις.
Αυτός που θα επιλέξει μια συνεδρία Akasha Lifecounceling® είναι αυτός που θέλει να αλλάξει την ζωή του προς το καλύτερο,  να θέσει νέους στόχους και να μάθει τον τρόπο να τους επιτύχει. 

Αλλάζοντας πρώτα εαυτό του, και ανακαλύπτοντας τις πραγματικές του δυνατότητες,  αναπτύσσει την δημιουργικότητά του, τα βαθύτερα θέλω του, και μαθαίνει να αντιμετωπίζει κατάματα καταστάσεις και αλήθειες, ώστε να μπορεί πάντα να βάζει προτεραιότητες, να θέτει υψηλούς αλλά πάντα εφικτούς στόχους, και να δραστηριοποιείται ώστε να τους πετύχει.

Η Ακασική Συμβουλευτική είναι μια υπέροχη μέθοδος που βοηθά τον άνθρωπο να ορίσει ο ίδιος τον δρόμο που θα πάρει, να  ξεκαθαρίσει το δικό τοπίο της ζωής του, και  πιστέψει στα όνειρα του.


4) Akasha Retrospection®
Η Ακασική Αναδρομή είναι μια τεχνική δομημένη στα πλαίσια της μεθόδου AkashaTherapy®, μέσα από την γνώση που έχει αντληθεί από το Ακασικό Πεδίο.
Ο δέκτης μέσα από την καθοδήγηση του συντονιστή, εισέρχεται σε μια βαθιά κατάσταση Θήτα και Δέλτα εγκεφαλικών κυμάτων.
Σε αυτήν την κατάσταση έχει την δυνατότητα ο ίδιος να κινηθεί και να ταξιδέψει στο άχρονο, καθώς και να εισχωρήσει σε άπειρα πεδία. 
Ο δέκτης με την βοήθεια του καθοδηγητή κινείται στην Τέταρτη Διάσταση (χωροχρόνος) και εισέρχεται σε παράλληλες πραγματικότητες του Εδώ και Τώρα.
Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει μόνος του ξεκάθαρη εικόνα για προσωπικά του ζητήματα, καθώς και να δημιουργήσει ο ίδιος επί τόπου τις λύσεις για αυτά.
Ο σκοπός της Ακασικής Αναδρομής δεν είναι η ικανοποίηση κάποιας περιέργειας, γι’αυτό και δεν περιορίζεται καθόλου στην θέαση προηγούμενων ζωών, ούτε στην κατ’ανάγκη επιστροφή στο παρελθόν. Δεν είναι καν αυτή η εφαρμογή της. 
Σκοπός της είναι η άμεση εξεύρεση λύσεων σε διάφορα θέματα και η θεραπεία, είτε αυτή αφορά το σώμα, τον ψυχικό κόσμο ή την καθημερινότητα του δέκτη, σε οποιοδήποτε σημείο του Χωροχρονικού Συνεχές.

Πέρα από την βασική τεχνική σύνδεσης, τα βήματα δεν είναι ποτέ προκαθορισμένα από τον συντονιστή, γιατί ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν, σε ποιά πραγματικότητα θα επιλέξει να ταξιδέψει ο δέκτης.
Ο συντονιστής δεν είναι αμέτοχος παρατηρητής, αλλά οφείλει να βρίσκεται συνεχώς συνδεδεμένος με το Πεδίο του δέκτη, ώστε να μπορεί να ελέγχει και να καθοδηγεί σωστά, δίχως όμως να προκαθορίζει το αποτέλεσμα.

Η Ακασική Αναδρομή είναι μια υπέροχη και απόλυτα ασφαλής βιωματική εμπειρία, όπου μέσα από αυτήν ο δέκτης αποκτά γνώση των δικών του Δυναμικών, αντιλαμβάνεται πλήρως το μεγαλείο του Ακασικού Πεδίου και αποκτά αντίληψη της συνεχούς σύνδεσης του με αυτό, απομυθοποιώντας την επικρατούσα άποψη ότι μόνο λίγοι και “χαρισματικοί” μπορούν να εισχωρήσουν εκεί και να αντλήσουν πληροφορίες. 
Η AkashaTherapy® και το σύνολο των τεχνικών αυτής, είναι μια πανέμορφη μέθοδος που δημιουργήθηκε βιωματικά από την Μάρη Κουγιτάκη μέσω διαυλισμού από το Ανώτατο Πεδίο Δημιουργίας, με αγάπη στον άνθρωπο αλλά και σε ότι υπάρχει.

Διάρκεια συνεδρίας:
Μια συνεδρία AkashaTherapy διαρκεί μια ώρα, διάρκεια η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του δέκτη.


ΜΑΡΗ ΚΟΥΓΙΤΑΚΗ

Δημιουργός της μεθόδου AkashaTherapy®
Αρ.Πρωτοκόλλου 6911 Ν.2121/1993
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνοδοιπόροι

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

  • * Όλα μπορούν να θεραπευτούν - Martin Brofman
  • * Άλλαξε το DNA σου, άλλαξε την ζωή σου - Dr. Robert Gerard
  • * Η μεγάλη Κβαντική Αλλαγή - Dr.Ervin Laszlo
  • * Η Ρομφαία - Steve Rother
  • * Συζήτηση με το θεό (τριλογία) - Neale Donald Walsch
  • * Η κοιλάδα των Ρόδων - Paul Amadeus Dienach
  • * Γεννημένοι να αγαπάμε - Leo Buscaglia